Zapytania ofertowe

Wyniki postępowania ofertowego:

W związku z zakończeniem procedury ofertowej, której przedmiotem był zakup oprogramowania do modelowania 3D do zastosowań mechanicznych (Zapytanie ofertowe nr 1-2016), informuję iż dokonano wyboru wykonawcy, którym została firma:

Cadworks Jaksan, Szymański sp. j.

Ul. Wyspiańskiego 27A

35-111 Rzeszów

 

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym zapraszam do złożenia oferty w zakresie zakupu oprogramowania do modelowania 3D do zastosowań mechanicznych.

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia, terminu składania ofert, kryteriów oceny oraz innych warunków udziału w postępowaniu zawarte są załączonej dokumentacji:

Formularz ofertowy 1-2016.docx

Specyfikacja do Zapytania ofertowego nr 1-2016.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1-2016.pdf